3 nieuwe sponsoren !!

4 Jun

Het succes van de kaatsvereniging blijft niet onopgemerkt.

Spontaan melden zich deze week 2 nieuwe sponsoren, te weten:
Autobedrijf Boersma te Wouterswoude (vader van Peter en Jacob) en
Tineke Vogels (particulier en groot kaatsfan)

Daarnaast heeft ook notaris Hellema uit Dokkum zich bereid verklaard het jeugdkaatsen in Dokkum financieel te willen ondersteunen.

Allen hartelijk dank hier voor!