Bestuursleden gezocht!

21 jul

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 17 juli 2020 is zowel de secretaris als ook de penningmeester van KV Oostergo afgetreden. Hiermee is het bestuur niet meer voltallig.
Indien er per 31 december 2020 geen leden zijn die hun verantwoordelijkheid nemen om het
voortbestaan van een kaatsvereniging uit 1902 te laten voortbestaan, zal tijdens de Algemene
Ledenvergadering voorgesorteerd worden op beƫindiging van deze prachtige vereniging.
En dat op een moment dat we meer dan 50 jeugdige kaatsers hebben die wekelijks 1 of 2 keer
aan de trainingen en wedstrijden deelnemen.


Als u zelf aan sport doet, wordt ook alles voor u geregeld!
Reken niet op een ander.
Maak tijd voor uw kaatsende (klein)zoon/dochter.
Maak tijd voor een bestuursfunctie bij KV Oostergo!!!!!

Vacante bestuursfuncties

Penningmeester
– U verzorgt betalingen + ledenadministratie + sponsornota’s voor de vereniging.
Tijdsbesteding: 1 uur per maand (mrt – sept)
– U bezoekt 1x een ALV en 2x een bestuursvergadering
Tijdsbesteding: 6 uur per jaar
– U bent aanwezig bij KNKB (2x zaterdag)- en Federatiewedstrijden (2x woensdagavond + 1x
zaterdag)
– Het wordt op prijs gesteld dat u een federatiewedstrijd elders en/of ledenwedstrijden komt
bezoeken.

Meld u aan voor een bestuursfunctie. Stuur een mail naar info@kvoostergo.nl !

Deel dit bericht