Wall Ball clinic met Miranda Scheffer

30 nov

Woensdag 9 december geeft Miranda Scheffer een kaatsclinic
Wall Ball (muurkaatsen) in sporthal De Trimmer te Dokkum.

Alle kinderen uit de regio t/m 16 jaar zijn welkom!
Hiervoor moet je je wel even per email aanmelden bij:
simongrijpstra@knid.nl   tot uiterlijk 5 december a.s.

Deelname is gratis!

Bij voldoende deelname starten we in 2 leeftijdscategorien,
de eerste groep begint om 15.00 uur en de 2e groep om 16.00 uur.

Voor meer informatie kijk op: http://www.onewallhandball.nl/

IMG_7416

 

 

Spannende partijen bij Sinterklaaspartij

30 nov

Zaterdag 28 november werd door kaatsvereniging Oostergo weer haar traditionele Sinterklaaspartij georganiseerd in sporthal De Doelstien te Dokkum. Eerst waren de jeugdleden aan de beurt. De 15 deelnemers werden in 3 categorien ingedeeld. In de jongste categorie werd door Dirk Boonstra, Wilco Bakker, Stijn de Haas, Mient Schregardus en Meint van Schepen enthousiast en fanatiek gestreden om maar zoveel mogelijk eersten te verzamelen over 3 partijen. Stijn de Haas had al 2 kransen aan de muur hangen maar moest dit keer genoegen nemen met de 2e prijs, want het was Meint van Schepen die alle 3 wedstrijden met keigoed kaatsen wist te winnen en zodoende de 1e prijs met bijbehorende krans mee naar huis mocht nemen. De derde prijs ging naar het andere talent, te weten Dirk Boonstra.

In de 2e categorie streden Tessa Zeilinga, Marit Bakker, Marijke Boonstra en Meike Tjepkema om de felbegeerde prijzen. De eerste partij was meteen al super spannend want hier moest de beslissing op 5-5 en 6-6 vallen. Het was Marijke Boonstra die de beslissende zitbal plaatste. Deze overwinning was echter niet voldoende om de 1e prijs op te eisen. Marit Bakker was deze middag in een super vorm en wist de 2e en 3e partij met ruim verschil te winnen. De 2e prijs ging hier naar Tessa Zeilinga.

In de 3e categorie met Jan Boonstra, Tiete en Jacob Schregardus, Cees Zeilinga, Rudy Meinema en Maureen Dijkstra werd op een respectabel niveau in de 1e partij meteen al spannend gekaatst. Ook hier moest de partij op 5-5 en 6-6 de beslissing brengen. Spijtig genoeg sloeg Tiete Schregardus de prima opgeslagen bal net een paar centimeters kwaad. De 5 knapen lieten zich echter verschalken door de enige vrouwelijke deelneemster in deze categorie. Het was Maureen Dijkstra die met veel inzicht de 2e en 3e partij winnend afsloot en de 1e prijs in de wacht sleepte. De 2e prijs was voor Jacob Schregardus, degene met de meeste boppe-slagen. Hier ging de 3e prijs naar Cees Zeilinga.

Bij de senioren was de opkomst verrassend te noemen. De KV Oostergo lijkt de wind al geruime tijd in de zeilen te hebben. Kaatsers willen ook weer in Dokkum komen kaatsen. Er stonden 7 parturen op de lijst, waardoor er in een A en een B-klasse kon worden gekaatst. In de B-klasse moesten de heren ook hier het onderspit delven. Het was Baafke Weidenaar die zich deze dag tot koningin van de Sinterklaas mocht laten huldigen. De krans en een vleespakket vielen haar ten deel. De 2e prijs was voor Jan Bosch en de 3e prijs voor Wopke Wiersma. In de A-klasse werd flitsend gekaatst. Het hoogtepunt lag toch wel in de eerste omloop tussen de 2 kanshebbende parturen met Siemen Zeilinga, Durk Pieter van der Schaaf en Johan Dijkstra tegen Dirk-Pieter Hiemstra, Mink Jelle Zijlstra en Freerk Dijkstra.

Hiemstra c.s. namen in mum van tijd een riante voorsprong van 5-1 maar ondanks een aantal matchpoints wist Hiemstra c.s. tot 5 eersten gelijk te overwinning nog niet naar zich toe te trekken. Ook deze wedstrijd moest op 5-5 en 6-6 worden beslist. Ondanks de geweldige inhaalrace moesten Zeilinga c.s. toch nog genoegen nemen met de verliezersronde. Hiemstra c.s. lieten in de 2e omloop niets heel van Douwe Wierstra, Peter Groen en Paulus Rienks en moesten daarna in de finale aantreden tegen het sterker geacht trio bestaande uit Jacob Lei en de gebroeders Tjeerd en Marten Zeilinga. Het leek nog even spannend te worden maar Lei c.s. konden weinig inbrengen tegen het geweldige opslagwerk en perkspel van Hiemstra c.s. De 1e prijs in de verliezersronde was voor Willem Elzinga, Gerbren Basteleur en Sikke Koster.

Voor alle jeugdige deelnemers had Sinterklaas een chocoblok in spelvorm achtergelaten en voor de senioren had hij bij Bakkerij Jorritsma in Dokkum banketstaven en oranjekoek geregeld.

Winnaars Sinterklaaspartij

 

Jeugdkaatsers in actie met PC-winnaars

15 sep

Kaatsen Dokkum 12 sept. 2015 004

 

Zaterdag werd door KV Oostergo de laatste kaatspartij van het seizoen georganiseerd.Traditioneel wordt ieder jaar met de Ouder-Kind Partij afgesloten. Maar liefst 22 koppels stonden op de wedstrijdlijst. Deze parturen werden in 5 verschillende categorieën onderverdeeld. De meekaatsende ouders hebben kunnen constateren dat de invloed van de trainingen van o.a. Miranda Scheffer dit seizoen van enorme positieve invloed zijn geweest op de ontwikkelingen van onze jeugdleden. Het fanatisme en plezier ging op deze prachtige kaatsmiddag hand in hand. Er werd zaterdag speciaal aandacht besteed aan de entourage op het kaatsveld. Zo was er voor deze middag ook een partytent en ijscokar beschikbaar gesteld. Om 18.00 uur werden de kaatsers verrast met een bezoek van de dames en heren PC winnaars van 2015. Na een korte demonstratie mochten de jeugdleden hun kunsten vertonen met opslagballen richting het perk met daarin de Hoofdklasse kaatsers. Deze succesvolle dag werd afgesloten met een gezellige barbecue. Ouders en kinderen wensten meer van dit soort kaatspartijen per seizoen en kijken al weer uit naar april 2016, wanneer de eerste buitentrainingen weer starten. In de tussentijd zal de mogelijkheid worden geboden gedurende de herfst-  en wintermaanden te trainen in gymzalen en sporthal. Leden worden daarvan per email op de hoogte gehouden.

 

Uitslagen Ouder-Kind Partij

A-poule:        1e  prijs Stijn en Barbara de Haas
2e  prijs Sigrid en Klaas van der Veen
3e  prijs Taeke Keizer en Miranda Scheffer

B-Poule:          1e  prijs Meint  en Willem van Schepen
2e  prijs Lorenzo en Anita Prins
3e  prijs Mient Schregardus en Uilke Faber

C-Poule          1e  prijs Femmy Tjepkema en Simon Grijpstra
2e  prijs Chantal van Rootseler en Ate Rozendal

D-Poule          1e  prijs Maureen en Joop Dijkstra
2e  prijs Eva en Jappie Teitsma

E-Poule           1e  prijs Rudmer van der Veen en Jan Klaas de Graaf
2e  prijs Ingrid en Jouke Douwe de Vries

 

Laatste zomertraining Miranda Scheffer

10 sep

 

IMG_7112

Woensdagmiddag 9 september hebben de kaatsvrienden – en vriendinnen trainster Miranda Scheffer, middels het overhandigen van een bloemetje en wat lekkers, bedankt voor het geven van de kaatstrainingen dit seizoen.

Ook namens het bestuur, jeugdcommissie en vrijwilligers:

Miranda bedankt voor je inzet en enthousiasme!

Prijswinnaars ledenwedstrijd 21 augustus

27 aug

 

Prijswinnaars Topwurk Uitzendbureau Dokkum – ledenpartij 15082111

 

Spanning bij jeugdkaatsen in Dokkum

Maar liefst 26 jeugdkaatsers hadden zich opgegeven voor de Topwurk Uitzendbureau ledenpartij van de kaatsvereniging KV Oostergo in Dokkum.  Vrijdagmiddag werd om 16.00 uur gestart met de jongste groep kaatsers. Onder werkelijk fantastische weersomstandigheden werd in 3 poules van 4 kaatsers fel gestreden om de prijzen. De kransen werden in deze groep gewonnen door Wybren Tjepkema, Yenthe Bouma en Dirk Boonstra. De winnaars van de 2e prijs waren Stijn de Haas, Meint van Schepen en Famke Bouma.

Vanaf 18.00 uur mocht de groep met gevorderden aan de slag. Ook hier werden 3 groepen geformeerd waarbij veel spannende partijen werden gekaatst. Dat kan vooral worden gezegd van de categorie pupillen jongens/schooljongens. In de eerste omloop werd hier de partij op 5-5 en 6-6 door een prachtige bovenslag van Rudy Meinema beslist.  Daaropvolgend viel in zowel de 2e als de 3e omloop de beslissing pas op 5-5 en 6-4! De kransen werden aan het eind van de avond uitgereikt aan Rudy Meinema, Maureen Dijkstra en Femmy Tjepkema. De tweede prijs was hier voor Rudmer van der Veen, Eva Teitsma en Marijke Boonstra.

De resultaten van een seizoen lang trainen bij Miranda Scheffer en het spelen  van wedstrijden werpt zijn vruchten inmiddels af.  De jeugdige kaatsers maken flinke stappen. Ook het plezier waarmee zij deze prachtige sport uitoefenen zorgt voor veel enthousiasme bij trainers, begeleiders en ouders.

Als klap op de vuurpijl wordt zaterdag 12 september a.s. vanaf 13.00 uur de traditionele Ouder- Kind Partij georganiseerd. We sluiten af met een gezamenlijk barbecue en een grote sportieve verrassing bij de prijsuitreiking! U bent allen hierbij welkom als deelnemer of bezoeker. Deelnemers kunnen zich tot woensdagavond 9 september aanmelden via de website www.kvoostergo.nl .

 

 

Vrijdag 21 augustus ledenwedstrijd

17 aug

Topwurk Uitzendbureau Dokkum sponsor 4e ledenwedstrijd!

Vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur starten we met de jeugd (beginners).

Eindtijd en prijsuitreiking plm 17.45 uur!

Om 18.00 uur starten de gevorderden.
Eindtijd en prijsuitreiking plm 21.00 uur!

Om 18.00 uur begint ook de wedstrijd voor de Senioren.

Opgave t/m woensdagavond 19 augustus 20.00 uur via de webiste
(zie opgave ledenwedstrijden).

Noteer ook 12 september alvast in je agenda.
Dan organiseren we onze jaarlijkse Ouder-Kind-Partij.

40

Vrijdag 10 juli extra ledenpartij !!!!

6 jul

Vrijdagavond a.s. organiseren we een extra ledenwedstrijd voor zowel onze jeugleden (zowel beginners als gevorderden) en uiteraard onze seniorenleden! De ‘beginners’ starten om             17.00 uur De ‘gevorderen’ starten om          18.30 … Read More »

Deel dit bericht

Prijswinnaars Bouwbedrijf Visser-partij

14 jun

Vrijdag 12 juni stond de 2e ledenwedstrijd van de KV Oostergo op het programma.
Voor het eerst werd er ook een wedstrijd georganiseerd voor onze 1e jaars jeugdkaatsers
in de categorieën welpen en pupillen. Onder werkelijk fantastische omstandigheden kan met trots worden teruggezien op een geslaagd experiment.

39
Vlnr: Stijn de Haas, Dirk Boonstra, Lorenzo Prins , Meint van Schepen, Sigrid vd Veen,               Tessa Zeilinga en Marjolein vd Haar.

Ook bij de  gevorderden onder de jeugd werd kwalitatief goed en spannend gekaatst.
Hier streden 12 kaatsers om de felbegeerde prijzen en niet te vergeten de kransen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERABoven vlnr:   Tiete Schregardus, Jan Boonstra, Jacob Schregardus
Onder vlnr:   Marijke Boonstra, Maureen Dijkstra, Rutmer vd Veen

Tot slot hadden zich ook 6 seniorenleden aangemeld, welke 3 partijen hebben gekaatst in wisselende samenstelling, met een verrassende winnaar….:

image1
Prijswinnaars Senioren vlnr: Lammert Stellema (3e), Jouke D. de Vries (1e), Baafke Weidenaar (2e)