Mededelingen bestuur KV Oostergo

25 feb

Hieronder de volgende mededelingen/afspraken welke zijn besproken
tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 februari:

 • Voor het eerst sinds 20 jaar zal KV Oostergo een partuur afvaardigen naar de
  Freulepartij te Wommels op woensdag 9 augustus 2017!
 • KV Oostergo komt met interview en foto’s in het april-nummer van KEATS, het maandblad van de KNKB.
 • NIEUW: Seniorencommissie bestaande uit Tjeerd Zeilinga en Johan Talsma.
  Beide heren zullen de organisatie van de senioren-ledenpartijen voor hun rekening nemen.
 • Uitbreiding van de jeugdcommissie. Eelkje Schregardus en Anita Prins komen het team met Janke van der Veen en Wietske Straatsma versterken. Daarnaast verwachten we de komende tijd een vijfde lid aan de commissie toe te voegen.
  De jeugdcommissie zal de organisatie van leden- en federatiepartijen in Dokkum voor hun rekening nemen.
 • Zaterdag 11 maart de Dongeradeelpartij, een zaalkaatswedstrijd voor senioren. Opgave is mogelijk via secretaris Jacob Lei.
 • Zaterdag 25 maart Wallball-toernooi voor senioren en jeugd in sporthal De Trije te Franeker. Voor een ieder uit de federatie Dongeradeel. Opgave via onze website.
 • Woensdagmiddag 3 mei organiseert KV Oostergo in overleg met de buurtsportcoaches een kaatsclinic voor de groepen 4 t/m 8 van de basisscholen in Dokkum.
 • Jumbo is nieuwe sponsor. Men sponsort een deel van het kledingpakket van de jeugd en komt met haar logo op de shorts te staan.
 • Albert Heijn sponsort de Wallbal-trainingen van de jeugd in de maanden januari t/m maart.
 • Weidenaar wordt de hoofdsponsor van de Heren Hoofdklasse Partij, zaterdag 27 mei 2017, aanvang 12.00 uur! Het betreft hier een Vrije Formatie wedstrijd!
  Gratis entree!!!
 • Op verzoek van een lid zal voor het seizoen 2018 een verzoek bij de KNKB worden ingediend voor de organisatie van een 50+ partij.
 • De leden hebben besloten om vooralsnog solidair te zijn met de overige 3 betrokken partijen (Tennisclub, vv Dokkum en camping), welke ook zijn gevestigd op het Harddraverspark en hier ook hun toekomstige sport en recreatie wensen uit te oefenen.

 

Deel dit bericht