Trainingstijden + groepsindeling 2019+ Jeugdzaken

6 apr

TRAININGSTIJDEN            START: VRIJDAG 19 APRIL !


Dinsdagavond 
18.00 – 19.00 uur        Welpen  + pupillen
19.00 – 20.00 uur       Schooljongens- en meisjes + jongens/meisjes

Trainer: Benjamin van der Mossel
——————————————————————————————————————-

Vrijdagavond 
18.30 – 19.30 uur        Welpen  + pupillen
19.30 – 20.30 uur       Schooljongens- en meisjes + jongens/meisjes

Trainers: Louise Krol + Willemien Terpstra


Op verzoek van de trainers graag aandacht voor het volgende:

  • Kom een kwartier voor aanvang van de training naar het kaatsveld en begin
    alvast met een kaatsbal je handen op te warmen.
  • Het afmelden voor trainingen is verplicht, omdat de trainers hun trainingen
    dusdanig voorbereiden, dat zij kunnen rekenen op een bepaalde deelname!
  • Het afmelden voor trainingen kan via een persoonlijk bericht naar Joop Dijkstra,
    dus niet via de groepsapp!

 


TrainingsgroepindelingSpelregels ledenwedstrijden KV Oostergo

Dit seizoen zal voor onze ledenwedstrijden bepaalde regels gelden die kunnen afwijken
van de KNKB- en federatieregels. Deze ‘verenigings-regels’ zijn er voor bedoeld om alle
deelnemers aan onze ledenwedstrijden op voorhand gelijkwaardige functies toe te kennen. Deze spelregels zullen binnenkort op deze site worden geplaatst.
Ook de trainers zijn hiervan op de hoogte en zullen daar waar nodig, aandacht aan schenken.Nieuwe shirts federatiekaatsers

Voor degene die dit jaar willen gaan federatiekaatsen, is tijdens de Algemene Leden-
vergadering afgesproken dat zij in nieuwe witte shirts met opdruk ‘KV Oostergo’ zullen gaan kaatsen. Ouders of spelers kunnen zich voor een dergelijk shirt aanmelden bij de
Jeugdcommissie of een nader te bepalen contactpersoon.Rook- en alcoholbeleid

Ook is tijdens de AlV het rookbeleid besproken. Het is de wens van Bestuur en leden
om tijdens jeugdwedstrijden geen alcohol te nuttigen en niet te roken op het sportveld.
Ouders mogen hier op een vriendelijke manier worden aangesproken.


Gezamenlijke ledenwedstrijd met Broeksterwoude
Zaterdag 21 juni a.s. organiseert KV Oostergo weer een gezamenlijke partij met de jeugd-leden van Broeksterwoude. Tijdens de ALV is afgesproken dat alle ledenwedstrijden van KV Oostergo voor kaatsers uit Broeksterwoude toegankelijk zijn. Er is afgesproken dat deelnemers uit Broeksterwoude, die geen lid zijn van onze vereniging uiteraard lid kunnen worden (€ 20,-) of inleg betalen ad € 5,- per wedstrijd per persoon.


Kaatsclinic
Woensdag 8 mei a.s. van 15.00 tot 17.00 uur organiseert KV Oostergo weer een kaatsclinic. Hiervoor zullen alle schoolkinderen uit Dokkum, groepen 4 t/m 8, worden uitgenodigd om deel te nemen aan diverse kaatsspellen.


 

 

Deel dit bericht