WallBall tijdens Admiraliteitsdagen

28 Aug

Zondag 10 september verzorgt Sport Fryslan onder het motto
‘Fryske Sport yn dyn klasse’ clinics op het gebied van kaatsen,
fierljeppen en skeeleren.

Voor deze gelegenheid is door deze stichting de kaatsmuur van
de KNKB gehuurd en verzorgt Henk Haar de WallBall-clinics op het
parkeerterrein De Helling in Dokkum.

Wil je komen assisteren bij deze clinics neem dan contact op met
ondergetekende. Daarnaast ben je natuurlijk van harte welkom om
ook even te muurkaatsen.

Joop Dijkstra