Informatie over het bestuur en jeugdcommissie

Voorzitter : Joop Dijkstra             06 – 22 46 44 25
Secretaris : vacant
Penningmeester : vacant

Jeugdcommissieleden :
Eelkje. Schregardus                     m.schregardus@knid.nl
Jacob Barwegen

Adresgegevens secretariaat:    
e-mail:    info@kvoostergo.nl