Informatie over het bestuur

Voorzitter : dhr. J. Dijkstra
Secretaris : dhr. J. Lei
Penningmeester : dhr. M.J. Zijlstra
Jeugdzaken : vacant

Jeugdcommissieleden :
mevr. W. Straatsma      –    email:   wiestraat23@gmail.com
mevr. J. van der Veen
mevr. A. Prins
mevr. E. Schregardus

Adresgegevens secretariaat:     J. Lei
Woudhorne 15
9101 DD  DOKKUM
e-mail:    k.v.oostergo@hotmail.com