Informatie over het bestuur en jeugdcommissie

Voorzitter : dhr. J. Dijkstra
Secretaris : dhr. J. Lei
Penningmeester : dhr. M.J. Zijlstra

Jeugdcommissieleden :
mevr. E. Schregardus        m.schregardus@knid.nl
mevr. A. Prins
dhr. J. Barwegen
dhr. J.K. de Graaf

Adresgegevens secretariaat:     J. Lei
Woudhorne 15
9101 DD  DOKKUM
e-mail:    k.v.oostergo@hotmail.com