Prijswinnaars ledenwedstrijd 21 augustus

27 aug

 

Prijswinnaars Topwurk Uitzendbureau Dokkum – ledenpartij 15082111

 

Spanning bij jeugdkaatsen in Dokkum

Maar liefst 26 jeugdkaatsers hadden zich opgegeven voor de Topwurk Uitzendbureau ledenpartij van de kaatsvereniging KV Oostergo in Dokkum.  Vrijdagmiddag werd om 16.00 uur gestart met de jongste groep kaatsers. Onder werkelijk fantastische weersomstandigheden werd in 3 poules van 4 kaatsers fel gestreden om de prijzen. De kransen werden in deze groep gewonnen door Wybren Tjepkema, Yenthe Bouma en Dirk Boonstra. De winnaars van de 2e prijs waren Stijn de Haas, Meint van Schepen en Famke Bouma.

Vanaf 18.00 uur mocht de groep met gevorderden aan de slag. Ook hier werden 3 groepen geformeerd waarbij veel spannende partijen werden gekaatst. Dat kan vooral worden gezegd van de categorie pupillen jongens/schooljongens. In de eerste omloop werd hier de partij op 5-5 en 6-6 door een prachtige bovenslag van Rudy Meinema beslist.  Daaropvolgend viel in zowel de 2e als de 3e omloop de beslissing pas op 5-5 en 6-4! De kransen werden aan het eind van de avond uitgereikt aan Rudy Meinema, Maureen Dijkstra en Femmy Tjepkema. De tweede prijs was hier voor Rudmer van der Veen, Eva Teitsma en Marijke Boonstra.

De resultaten van een seizoen lang trainen bij Miranda Scheffer en het spelen  van wedstrijden werpt zijn vruchten inmiddels af.  De jeugdige kaatsers maken flinke stappen. Ook het plezier waarmee zij deze prachtige sport uitoefenen zorgt voor veel enthousiasme bij trainers, begeleiders en ouders.

Als klap op de vuurpijl wordt zaterdag 12 september a.s. vanaf 13.00 uur de traditionele Ouder- Kind Partij georganiseerd. We sluiten af met een gezamenlijk barbecue en een grote sportieve verrassing bij de prijsuitreiking! U bent allen hierbij welkom als deelnemer of bezoeker. Deelnemers kunnen zich tot woensdagavond 9 september aanmelden via de website www.kvoostergo.nl .

 

 

Vrijdag 21 augustus ledenwedstrijd

17 aug

Topwurk Uitzendbureau Dokkum sponsor 4e ledenwedstrijd!

Vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur starten we met de jeugd (beginners).

Eindtijd en prijsuitreiking plm 17.45 uur!

Om 18.00 uur starten de gevorderden.
Eindtijd en prijsuitreiking plm 21.00 uur!

Om 18.00 uur begint ook de wedstrijd voor de Senioren.

Opgave t/m woensdagavond 19 augustus 20.00 uur via de webiste
(zie opgave ledenwedstrijden).

Noteer ook 12 september alvast in je agenda.
Dan organiseren we onze jaarlijkse Ouder-Kind-Partij.

40