de Vereniging

Kaatsvereniging Oostergo is opgericht in 1902 en is lid van de Koninklijke Nederlandse KaatsBond (KNKB).

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de kaatssport in al zijn verschijningsvormen met eerbiediging van de levensbeschouwelijke opvattingen van haar leden en het stimuleren van de belangstelling voor deze sport in de ruimste zin van het woord.

Voor de komende jaren is het beleid van de kaatsvereniging gericht op een tweetal hoofdzaken. Ten eerste de stimulering van het jeugdkaatsen in Dokkum en omstreken en ten tweede de organisatie van de jaarlijks terugkerende Heren Hoofdklasse Partij.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en jeugdzaken.
Ter ondersteuning van het bestuurslid Jeugdzaken, is een jeugdcommissie ingesteld.