Algemene Ledenvergadering Vrijdag 18 maart 2016. 

7 mrt

Het bestuur van K.V. Oostergo te Dokkum nodigt al haar leden en ouders van jeugdleden van harte uit voor de 114e Algemene Ledenvergadering. 

Datum: Vrijdag 18 maart 2016 
Tijd: 19:30 uur, 
Locatie: bovenzaal H.C.R. Van der Meer. 

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 januari 2015
4. Jaarverslag over 2015
5. Verslag penningmeester over 2015
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Te houden en toegewezen KNKB & Federatie wedstrijden
9. Wall Ball
10. Shirtsponsoring
11. Rondvraag  
12. Sluiting

Deel dit bericht