Fantastische kaatsmiddag in sporthal De Doelstien

4 dec

Dat het beoefenen van de kaatssport in Dokkum weer populair is, bewees afgelopen zaterdag nog maar weer eens tijdens de traditionele zaalkaatswedstrijd in sporthal De Doelstien met een uniek aantal aanmeldingen voor deze partij. Kaatsvereniging Oostergo in Dokkum boekte het afgelopen zomerseizoen al leuke resultaten op federatie en KNKB-nivo. Vervolgens werden in de maanden oktober en november Wallbaltrainingen aan de jeugdleden aangeboden met als gevolg dat ook in deze snel opkomende zaalsport al de eerste successen werden geboekt tijdens muurkaatstoernooien in Menaldum. Ook de seniorenleden mogen vanaf 4 januari 2017 hun kunsten vertonen tijdens een tiental Wallballtrainingen in sporthal De Doelstien. De belangstelling voor deelname aan deze trainingen is zeer groot. Op woensdag 18 januari 2017 hervatten de Wallballtrainingen voor de jeugd weer onder leiding van Miranda Scheffer.

Maar zoals gezegd, afgelopen zaterdagmiddag was het in sporthal De Doelstien eerst de beurt aan de jeugd in de strijd om de felbegeerd prijzen en kransen. Er kon maar liefst in 4 verschillende categorieën worden gekaatst, waarbij de kaatsers zoveel als mogelijk binnen dezelfde leeftijdscategorie en niveau hun talenten kunnen vertonen. En dat de kaatsvereniging over talenten beschikt, is inmiddels ook buiten de regio alom bekend. Het nivo van deze lichting kaatsers gaat ieder jaar met sprongen vooruit.

De prijswinnaars bij de jeugd: A-poule: 1e prijs Jacob Schregardus, Lars Hoekstra en Jan Boonstra, 2e prijs Rudmer van der Veen en Tiete Schregardus; B-poule: 1e prijs Geertje Bijlsma, 2e prijs Marijke Boonstra; C-poule: 1e prijs Stijn de Haas, 2e prijs Wilco Bakker en Mient Schregardus; D-poule: 1e prijs Lolkje de Jong, 2e prijs Yenthe Bouma.

Voor de seniorenwedstrijd later op de middag hadden zich zelfs 22 fanatieke kaatsers aangemeld. Het partuur van Jacob Lei, Sikke Koster en Douwe Jouke Yntema bleken in de finale veel te sterk voor, het door een blessure geplaagde, partuur van Johan Dijkstra, Mink Jelle Zijlstra en Willem Hein de Haan. In de 60-plus categorie ging de overwinning naar Lieuwe Meijer met good old Piet Bosgraaf als goede tweede.Deel dit bericht