Kaatstrainingen voor Dames en Heren 18+

30 apr

Vrijdag 6 mei start Kaatsvereniging Oostergo met kaatstrainingen voor dames en heren 18+.
Door toename van het aantal jeugdleden heeft een flink aantal ouders diverse malen aangegeven ook het kaatsspel te willen leren of een comeback te willen maken op de kaatsvelden.

Het bestuur heeft hier tijdens de Algemene Ledenvergadering gehoor aan gegeven door voor de maand mei trainingen voor hen te faciliteren en vanaf de maand juni het competitiekaatsen een nieuw leven in te blazen.

De trainingen zijn toegankelijk voor alle niveau’s! Ook onze huidige seniorenleden zijn hierbij van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de trainingen en competitie. De trainingstijden zijn iedere vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 uur.

We zijn zeer verheugd met het feit dat Tamme Visser uit Anjum de trainingen en begeleiding voor zijn rekening gaat nemen. Tamme Visser is een enthousiaste en ervaren kaatstrainer.

De kaatsvereniging beschikt over een aantal kaatswanten die gratis kunnen worden gebruikt. Iedereen in en rond Dokkum mag deelnemen aan deze trainingen.

Om inzicht te krijgen in het aantal deelnemers aan deze trainingen vragen wij een ieder om je via de mail even aan te melden. Het mailadres is info@kvoostergo.nl . Voor vragen kunt u contact opnemen met Joop Dijkstra 06 – 22 46 44 25.

Deel dit bericht