Spannende partijen bij Sinterklaaspartij

30 nov

Zaterdag 28 november werd door kaatsvereniging Oostergo weer haar traditionele Sinterklaaspartij georganiseerd in sporthal De Doelstien te Dokkum. Eerst waren de jeugdleden aan de beurt. De 15 deelnemers werden in 3 categorien ingedeeld. In de jongste categorie werd door Dirk Boonstra, Wilco Bakker, Stijn de Haas, Mient Schregardus en Meint van Schepen enthousiast en fanatiek gestreden om maar zoveel mogelijk eersten te verzamelen over 3 partijen. Stijn de Haas had al 2 kransen aan de muur hangen maar moest dit keer genoegen nemen met de 2e prijs, want het was Meint van Schepen die alle 3 wedstrijden met keigoed kaatsen wist te winnen en zodoende de 1e prijs met bijbehorende krans mee naar huis mocht nemen. De derde prijs ging naar het andere talent, te weten Dirk Boonstra.

In de 2e categorie streden Tessa Zeilinga, Marit Bakker, Marijke Boonstra en Meike Tjepkema om de felbegeerde prijzen. De eerste partij was meteen al super spannend want hier moest de beslissing op 5-5 en 6-6 vallen. Het was Marijke Boonstra die de beslissende zitbal plaatste. Deze overwinning was echter niet voldoende om de 1e prijs op te eisen. Marit Bakker was deze middag in een super vorm en wist de 2e en 3e partij met ruim verschil te winnen. De 2e prijs ging hier naar Tessa Zeilinga.

In de 3e categorie met Jan Boonstra, Tiete en Jacob Schregardus, Cees Zeilinga, Rudy Meinema en Maureen Dijkstra werd op een respectabel niveau in de 1e partij meteen al spannend gekaatst. Ook hier moest de partij op 5-5 en 6-6 de beslissing brengen. Spijtig genoeg sloeg Tiete Schregardus de prima opgeslagen bal net een paar centimeters kwaad. De 5 knapen lieten zich echter verschalken door de enige vrouwelijke deelneemster in deze categorie. Het was Maureen Dijkstra die met veel inzicht de 2e en 3e partij winnend afsloot en de 1e prijs in de wacht sleepte. De 2e prijs was voor Jacob Schregardus, degene met de meeste boppe-slagen. Hier ging de 3e prijs naar Cees Zeilinga.

Bij de senioren was de opkomst verrassend te noemen. De KV Oostergo lijkt de wind al geruime tijd in de zeilen te hebben. Kaatsers willen ook weer in Dokkum komen kaatsen. Er stonden 7 parturen op de lijst, waardoor er in een A en een B-klasse kon worden gekaatst. In de B-klasse moesten de heren ook hier het onderspit delven. Het was Baafke Weidenaar die zich deze dag tot koningin van de Sinterklaas mocht laten huldigen. De krans en een vleespakket vielen haar ten deel. De 2e prijs was voor Jan Bosch en de 3e prijs voor Wopke Wiersma. In de A-klasse werd flitsend gekaatst. Het hoogtepunt lag toch wel in de eerste omloop tussen de 2 kanshebbende parturen met Siemen Zeilinga, Durk Pieter van der Schaaf en Johan Dijkstra tegen Dirk-Pieter Hiemstra, Mink Jelle Zijlstra en Freerk Dijkstra.

Hiemstra c.s. namen in mum van tijd een riante voorsprong van 5-1 maar ondanks een aantal matchpoints wist Hiemstra c.s. tot 5 eersten gelijk te overwinning nog niet naar zich toe te trekken. Ook deze wedstrijd moest op 5-5 en 6-6 worden beslist. Ondanks de geweldige inhaalrace moesten Zeilinga c.s. toch nog genoegen nemen met de verliezersronde. Hiemstra c.s. lieten in de 2e omloop niets heel van Douwe Wierstra, Peter Groen en Paulus Rienks en moesten daarna in de finale aantreden tegen het sterker geacht trio bestaande uit Jacob Lei en de gebroeders Tjeerd en Marten Zeilinga. Het leek nog even spannend te worden maar Lei c.s. konden weinig inbrengen tegen het geweldige opslagwerk en perkspel van Hiemstra c.s. De 1e prijs in de verliezersronde was voor Willem Elzinga, Gerbren Basteleur en Sikke Koster.

Voor alle jeugdige deelnemers had Sinterklaas een chocoblok in spelvorm achtergelaten en voor de senioren had hij bij Bakkerij Jorritsma in Dokkum banketstaven en oranjekoek geregeld.

Winnaars Sinterklaaspartij

 

Deel dit bericht