Gratis proefles WallBall

22 jan

Kinderen van groep 4,5 & 6, uit de regio Dokkum, kunnen gratis deelnemen aan een proefles one wall handball.  Deze les wordt vol enthousiasme gegeven door topsportster Miranda Scheffer, zelf een fanatiek beoefenaar van het spel. Miranda is uitgeroepen tot ‘European … Lees meer »

Deel dit bericht

Wall Ball senioren in de Doelstien

18 jan

De Wall Ball-trainingen voor senioren zijn verplaatst van de dinsdagavond naar de woensdagavond. Daarnaast vinden de trainingen vanaf woensdag 20 januari plaats in sporthal De Doelstien i.p.v. de gymzaal. De trainingen worden gehouden van 20.30 tot 22.00 uur!    

Deel dit bericht

Kaatsvereniging Oostergo Dokkum gaat door met muurkaatsen

24 dec

Na twee geslaagde clinics van Miranda Scheffer bij de jeugd en Kees van der Schoot bij de senioren, heeft KV Oostergo besloten door te gaan  met One Wall Handball.

De jeugd gaat trainen onder leiding van Miranda op woensdagmiddag vanaf 6 januari van 15 tot 17 uur . In de zaal aan de Van Kleffenstraaat achter de Groen van Prinsterer School.

De senioren, zowel heren als dames, oefenen op de zelfde locatie op dinsdagavond van 20 tot 22 uur onder leiding van verschillende trainers.

Voor beide groepen geldt : Iedereen, ook van buiten Dokkum, die belangstelling heeft mag langskomen , kijken of vrijblijvend een paar keer meetrainen.

Inlichtingen of opgave via : simongrijpstra@knid.nl

Clinic Muurkaatsen KV OOstergo dokkum 9 dec. 2015 014

 

Muta Sport Leeuwarden sponsort loopladder

2 dec

Jouke Tuinstra van MUTA Sport Leeuwarden draagt het jeugdkaatsen
in Dokkum een warm hart toe. Bij een bezoekje in de prachtige sportwinkel
aan de Poolsterweg 5 in Leeuwarden heeft Jouke spontaan een mooie
loopladder beschikbaar gesteld. Hier zal o.a. Miranda Scheffer blij mee
zijn. Dat wordt het komende seizoen zweten ………..

IMG_7475

 

Ja, dat is ook toevallig………..in de kleuren van KV Oostergo ………..

 

Ook Wall Ball clinic voor Senioren

30 nov

Op dinsdagavond 15 december kan door seniorenleden (dames en heren) uit de hele regio deel worden genomen aan een Wall Ball clinic. Deze clinic zal worden verzorgd door de zeer ervaren Kees van der Schoot in de gymzaal aan De Ljurk … Lees meer »

Deel dit bericht

Wall Ball clinic met Miranda Scheffer

30 nov

Woensdag 9 december geeft Miranda Scheffer een kaatsclinic
Wall Ball (muurkaatsen) in sporthal De Trimmer te Dokkum.

Alle kinderen uit de regio t/m 16 jaar zijn welkom!
Hiervoor moet je je wel even per email aanmelden bij:
simongrijpstra@knid.nl   tot uiterlijk 5 december a.s.

Deelname is gratis!

Bij voldoende deelname starten we in 2 leeftijdscategorien,
de eerste groep begint om 15.00 uur en de 2e groep om 16.00 uur.

Voor meer informatie kijk op: http://www.onewallhandball.nl/

IMG_7416

 

 

Spannende partijen bij Sinterklaaspartij

30 nov

Zaterdag 28 november werd door kaatsvereniging Oostergo weer haar traditionele Sinterklaaspartij georganiseerd in sporthal De Doelstien te Dokkum. Eerst waren de jeugdleden aan de beurt. De 15 deelnemers werden in 3 categorien ingedeeld. In de jongste categorie werd door Dirk Boonstra, Wilco Bakker, Stijn de Haas, Mient Schregardus en Meint van Schepen enthousiast en fanatiek gestreden om maar zoveel mogelijk eersten te verzamelen over 3 partijen. Stijn de Haas had al 2 kransen aan de muur hangen maar moest dit keer genoegen nemen met de 2e prijs, want het was Meint van Schepen die alle 3 wedstrijden met keigoed kaatsen wist te winnen en zodoende de 1e prijs met bijbehorende krans mee naar huis mocht nemen. De derde prijs ging naar het andere talent, te weten Dirk Boonstra.

In de 2e categorie streden Tessa Zeilinga, Marit Bakker, Marijke Boonstra en Meike Tjepkema om de felbegeerde prijzen. De eerste partij was meteen al super spannend want hier moest de beslissing op 5-5 en 6-6 vallen. Het was Marijke Boonstra die de beslissende zitbal plaatste. Deze overwinning was echter niet voldoende om de 1e prijs op te eisen. Marit Bakker was deze middag in een super vorm en wist de 2e en 3e partij met ruim verschil te winnen. De 2e prijs ging hier naar Tessa Zeilinga.

In de 3e categorie met Jan Boonstra, Tiete en Jacob Schregardus, Cees Zeilinga, Rudy Meinema en Maureen Dijkstra werd op een respectabel niveau in de 1e partij meteen al spannend gekaatst. Ook hier moest de partij op 5-5 en 6-6 de beslissing brengen. Spijtig genoeg sloeg Tiete Schregardus de prima opgeslagen bal net een paar centimeters kwaad. De 5 knapen lieten zich echter verschalken door de enige vrouwelijke deelneemster in deze categorie. Het was Maureen Dijkstra die met veel inzicht de 2e en 3e partij winnend afsloot en de 1e prijs in de wacht sleepte. De 2e prijs was voor Jacob Schregardus, degene met de meeste boppe-slagen. Hier ging de 3e prijs naar Cees Zeilinga.

Bij de senioren was de opkomst verrassend te noemen. De KV Oostergo lijkt de wind al geruime tijd in de zeilen te hebben. Kaatsers willen ook weer in Dokkum komen kaatsen. Er stonden 7 parturen op de lijst, waardoor er in een A en een B-klasse kon worden gekaatst. In de B-klasse moesten de heren ook hier het onderspit delven. Het was Baafke Weidenaar die zich deze dag tot koningin van de Sinterklaas mocht laten huldigen. De krans en een vleespakket vielen haar ten deel. De 2e prijs was voor Jan Bosch en de 3e prijs voor Wopke Wiersma. In de A-klasse werd flitsend gekaatst. Het hoogtepunt lag toch wel in de eerste omloop tussen de 2 kanshebbende parturen met Siemen Zeilinga, Durk Pieter van der Schaaf en Johan Dijkstra tegen Dirk-Pieter Hiemstra, Mink Jelle Zijlstra en Freerk Dijkstra.

Hiemstra c.s. namen in mum van tijd een riante voorsprong van 5-1 maar ondanks een aantal matchpoints wist Hiemstra c.s. tot 5 eersten gelijk te overwinning nog niet naar zich toe te trekken. Ook deze wedstrijd moest op 5-5 en 6-6 worden beslist. Ondanks de geweldige inhaalrace moesten Zeilinga c.s. toch nog genoegen nemen met de verliezersronde. Hiemstra c.s. lieten in de 2e omloop niets heel van Douwe Wierstra, Peter Groen en Paulus Rienks en moesten daarna in de finale aantreden tegen het sterker geacht trio bestaande uit Jacob Lei en de gebroeders Tjeerd en Marten Zeilinga. Het leek nog even spannend te worden maar Lei c.s. konden weinig inbrengen tegen het geweldige opslagwerk en perkspel van Hiemstra c.s. De 1e prijs in de verliezersronde was voor Willem Elzinga, Gerbren Basteleur en Sikke Koster.

Voor alle jeugdige deelnemers had Sinterklaas een chocoblok in spelvorm achtergelaten en voor de senioren had hij bij Bakkerij Jorritsma in Dokkum banketstaven en oranjekoek geregeld.

Winnaars Sinterklaaspartij

 

Jeugdkaatsers in actie met PC-winnaars

15 sep

Kaatsen Dokkum 12 sept. 2015 004

 

Zaterdag werd door KV Oostergo de laatste kaatspartij van het seizoen georganiseerd.Traditioneel wordt ieder jaar met de Ouder-Kind Partij afgesloten. Maar liefst 22 koppels stonden op de wedstrijdlijst. Deze parturen werden in 5 verschillende categorieën onderverdeeld. De meekaatsende ouders hebben kunnen constateren dat de invloed van de trainingen van o.a. Miranda Scheffer dit seizoen van enorme positieve invloed zijn geweest op de ontwikkelingen van onze jeugdleden. Het fanatisme en plezier ging op deze prachtige kaatsmiddag hand in hand. Er werd zaterdag speciaal aandacht besteed aan de entourage op het kaatsveld. Zo was er voor deze middag ook een partytent en ijscokar beschikbaar gesteld. Om 18.00 uur werden de kaatsers verrast met een bezoek van de dames en heren PC winnaars van 2015. Na een korte demonstratie mochten de jeugdleden hun kunsten vertonen met opslagballen richting het perk met daarin de Hoofdklasse kaatsers. Deze succesvolle dag werd afgesloten met een gezellige barbecue. Ouders en kinderen wensten meer van dit soort kaatspartijen per seizoen en kijken al weer uit naar april 2016, wanneer de eerste buitentrainingen weer starten. In de tussentijd zal de mogelijkheid worden geboden gedurende de herfst-  en wintermaanden te trainen in gymzalen en sporthal. Leden worden daarvan per email op de hoogte gehouden.

 

Uitslagen Ouder-Kind Partij

A-poule:        1e  prijs Stijn en Barbara de Haas
2e  prijs Sigrid en Klaas van der Veen
3e  prijs Taeke Keizer en Miranda Scheffer

B-Poule:          1e  prijs Meint  en Willem van Schepen
2e  prijs Lorenzo en Anita Prins
3e  prijs Mient Schregardus en Uilke Faber

C-Poule          1e  prijs Femmy Tjepkema en Simon Grijpstra
2e  prijs Chantal van Rootseler en Ate Rozendal

D-Poule          1e  prijs Maureen en Joop Dijkstra
2e  prijs Eva en Jappie Teitsma

E-Poule           1e  prijs Rudmer van der Veen en Jan Klaas de Graaf
2e  prijs Ingrid en Jouke Douwe de Vries